Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

 
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
 
POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU
 
 
(podstawa prawna: art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zamianami)
 
Wyszczególnienie
Plan (po zmianach)
Wykonanie
% wykonania
1
2
3
4
A. DOCHODY
53.233.176,00
53.096.423,60
99,74
Dochody bieżące
50.799.060,00
51.194.576,10
100,78
Dochody majątkowe
2.434.116,00
1.901.847,50
78,13
B. WYDATKI, w tym:
56.006.389,00
52.325.997,49
93,43
Wydatki bieżące
48.687.022,00
46.943.174,03
96,42
Wydatki majątkowe
7.319.367,00
5.382.823,46
73,54
NADWYŻKA/DEFICYT (A – B)
- 2.773.213,00
770.426,11
X
 
Świdwin, dnia 21 luty 2011 r.
 
 
 
 
 
    Lucyna Miętek                                                                                                                             Mirosław Majka
 
 
 Skarbnik Powiatu                                                                                                                  Przewodniczący Zarządu