Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Stanowisko pracy ds. Kontroli Wewnętrznej i Zewnętrznej (KW)

Stanowisko pracy ds. Kontroli Wewnętrznej i Zewnętrznej (KW).

Grażyna Żurawicz.
Do podstawowych zadań należy w szczególności:

- prowadzenie kontroli w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu,

- badanie efektywności działania jednostek organizacyjnych,

- ujawnianie nieprawidłowości i niegospodarności w wykonywaniu zadań,

- ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości i osób za nie odpowiedzialnych,

- opracowanie i realizacja planu kontroli,

- monitorowanie osiągniętych rezultatów kontroli,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.