Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Radca Prawny (RP)

Radca Prawny (RP). Do podstawowych zadań radcy należy w szczególności:

- opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem prawnym i redakcyjnym,

- sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i komórek organizacyjnych Starostwa,

- wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami w sprawach dotyczących działania powiatu,

- udzielanie instruktażu w celu właściwego stosowania przepisów prawa,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.

Kancelaria Prawna