Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Biuro Rady Powiatu (BR)

Kierownik Biura Rady Powiatu:

Marta Kozik

Biuro Rady Powiatu (BR). Do podstawowych zadań biura należy szczególności:

 

- obsługa techniczna i administracyjna posiedzeń Rady Powiatu oraz komisji Rady,

 

- przygotowanie posiedzeń Rady Powiatu,

 

- gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i komisji,

 

- protokołowanie obrad Rady i posiedzeń komisji,

 

- prowadzenie rejestrów (uchwała Rady, uchwał Zarządu, interpolacji i zapytań radnych, wniosków komisji),

 

-  przekazywanie do realizacji uchwał Rady, wniosków komisji i interpelacji radnych,

 

- przekładnie organom nadzoru uchwał Rady,

 

- udzielanie pomocy radym w pełnieniu obowiązków radnego,

 

- przekładanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia,

 

- gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez ograny powiatu,

 

- prowadzenie spraw związanych z wyborami do samorządu powiatowego,

 

- prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez radnych,

 

- wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę i Sekretarza Powiatu w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Powiatu.

 

Pracownicy Wydziału: