Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23, 78-300 Świdwin,
tel.: 094 3652 – 481, 094 3652 – 482, Fax 094 36500 – 50 e-mail: kp.swidwin@szczecin.kwpsp.gov.pl


- mł. bryg. mgr inż. Roman Artyński – Komendant Powiatowy PSP
- asp. sztab. Marian Domka Z-ca Komendanta Powiatowego PSP
Telefony jw.


Przedmiot działalności i kompetencje:
Na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, do podstawowych zadań PSP należy:

· rozpoznawanie zagrożeń oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych
· organizowanie i prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń.
- ochrona życia, zdrowia i mienia poprzez ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne.                         - kształcenie kadr na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Informacje o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw:
Pod nr telefonu 998 oraz 112 przyjmowane są informacje dotyczące pożarów i miejscowych zagrożeń.
W pozostałych sprawach przyjmowaniem i załatwianiem spraw zajmuje się służba organizacyjno – kadrowa.
W Komendzie Powiatowej PSP w Świdwinie została utworzona nieetatowa funkcja rzecznika prasowego, którą pełni       Z – ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej mł. kpt. Dariusz Borek.
Interesantów przyjmuje codziennie Komendant lub Z-ca Komendanta w godzinach 8.00 – 15.30

 

Opracował(a) i za treść odpowiada:

Roman Artyński

 Za__cznik.doc

74 KBPobierz