Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

Hierarchia Urzędu

Starosta - Mirosław Majka sprawuje bezpośredni nadzór nad :
 
Wicestarostą
Sekretarzem Powiatu
Skarbnikiem Powiatu
Wydziałem Ochrony Środowiska
Radcą Prawnym
Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów
Wydziałem Zarządzania Kryzysowego
Stanowiskiem Pracy ds. Kontroli  Zarządczej
Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów
Wydziałem Promocji
Audytorem Wewnętrznym
Stanowiskiem Pracy ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji

Wydziałem Spraw Społeczno Oświatowych

Nadzoruje działalność:
oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu
Powiatowego Urzędu Pracy

 
Wicestarosta - Zdzisław Pawelec sprawuje bezpośredni nadzór nad :
 
Wydziałem Architektury i Budownictwa
Wydziałem Komunikacji i Drogownictwa
Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Nadzoruje działalność:
Powiatowego Zarządu Dróg
jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania pomocy społecznej

 
Sekretarz Powiatu- Alicja Tudrujek pełni bezpośredni nadzór nad :
 
Wydziałem Organizacyjnym
Biurem Rady Powiatu, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Powiatu


 
Skarbnik Powiatu - Lucyna Miętek sprawuje nadzór nad pracą Wydziału Finansowego