Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Świdwinie

ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin

tel.

9436 50 301, 9436 50 302,
9436 50 303 (531728268)

fax

9436 50 300

e-mail:

starostwo@powiatswidwinski.pl
promocja@powiatswidwinski.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ul. Kołobrzeska 43
78-300 Świdwin

e-mail:

geodezja@powiatswidwinski.pl

tel.

9436 50 220, 9436 50 225,
(531728598),(531728415),

fax

947166376
Wykaz Telefonów Starostwa Powiatowego w Świdwinie

 

Wydział Komunikacji i Drogownictwa komunikacja@powiatswidwinski.pl

komunikacja@powiatswidiwnski.pl

Naczelnik

 

Prawa Jazdy

 
Rejestracja pojazdów

 

Referat Terenowy w Połczynie Zdroju komunikacja@powiatswidwinski.pl

 

94 36 50 337

(531728326)

94 36 50 340
(884909559)

94 36 50 342
( 531728616 )

94 36 66 138

Wydział Architektury i Budownictwa ab@powiatswidwinski.pl

94 36 50 344   94 36 50 343
( 531728405 )
( 531728505 )

Wydział Promocji, 
promocja1@powiatswidwinski.pl

94 36 50 306
94 36 50 313
( 531728301 )
( 531728103 )

94 36 50 310

Wydział Finansowy
Księgowość

94 36 50 317
94 36 50 315
( 531727894 )
( 531728276 )

Wydział Spraw Społeczno-Oświatowych

so@powiatswidwinski.pl, edukacja@powiatswidwinski.pl, pfron@powiatswidwinski.pl,    k.piskorz@powiatswidwinski.pl

94 36 50 318
94 36 50 319
( 531728270 )
( 531711887 )

94 36 50 322   94 36 50 338     

( 531727575 )

94 36 50 322      ( 531728423 )

Biuro Rady Powiatu br@powiatswidwinski.pl

94 36 50 321
( 531728196 )

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

94 36 50 322      ( 531728423 )

Wydział Ochrony Środowiska os@powiatswidwinski.pl

94 36 50 324
94 36 50 325
( 531728408 )
( 531700817 )

Wydział Organizacyjny organizacyjny@powiatswidwinski.pl

94 36 50 327
94 36 50 303
( 531697234 )
( 531728315 )

Stanowisko Ds Kontroli Zarządczej

94 36 50 346
( 531728033 )

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
geodezja@powiatswidwinski.pl

Ewidencja Gruntów

94 36 50 220
( 531728598 )
94 36 50 225
( 531728415 )

94 36 50 223

94 36 50 224
( 531728693 )

Zespół Uzgodnień Dokumentacji Geodezyjnej

94 36 50 226

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

94 36 50 222
(531728603 )

Sekretariat sekretariat@powitswidwinski.pl

94 36 50 302
( 531728268 )

Sekretarz Powiatu sekretarz@powiatswidwinski.pl

94 36 50 332
( 531728139 )

Skarbnik Powiatu skarbnik@powiatswidwinski.pl

94 36 50 314
( 531728639 )

Wydział Zarządzania Kryzysowego wzkol@powiaswidwinski.pl94 36 56 981

94 36 56 980
( 531728087 )

 

Zamówienia publiczne zp@powiatswidwinski.pl

94 36 50 309
( 531728498 )

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności  ul. Drawska 38

94 36 57 037
( 531728419 )
WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIDWINIE

Nazwa rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego

Rachunek podstawowy

09 1240 3682 1111 0000 4200 9609

Dochody Skarbu Państwa

25 1240 3682 1111 0000 4200 9612

Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

02 1240 3682 1111 0000 4200 9638

Opłaty za wyrysy, wypisy i mapy geodezyjne

55 1240 3682 1111 0000 4200 9654

Wpłaty wadium

11 1240 3682 1111 0000 4200 9670