Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

INFORMACJA Starosty Świdwińskiego z dnia 28.03.2023r. o utworzeniu powiatowej bazy GESUT dla powiatu świdwińskiego, województwo zachodniopomorskie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2014.897 z dnia 2014.07.04) oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2014.897), Starosta Powiatu Świdwińskiego informuje o utworzeniu Powiatowej bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu.