Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Data kontroli – 21-22 .12.2022r.
Zakres kontroli - Kontrola projektu „ budowa zintegrowanego systemu szkolnictwa zawodowego na ternie Strefy centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji zawodowych.
Zalecenia pokontrolne - Dokładać większej staranności  w sporządzaniu dokumentacji w ramach przeprowadzanych postepowań o udzielenie zamówienia, w szczególności zapytania ofertowego.
Stosować przepisy o ochronie danych osobowych