Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

UCHWAŁA  Nr 116 / 372 /22

ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działek   położonych na terenie Gminy Rąbino
        Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 7 ust. 2  ustawy z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.), na wniosek  IŚP.7225.12.2022 z dnia 16.08.2022 r. Wójta Gminy Rąbino, uchwala się, co następuje:

     §1. Opiniuje się pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych, działek położonych na terenie Gminy Rąbino;

       - nr 263/11   obręb Rąbino, gmina Rąbino,
       - nr 263/7     obręb Rąbino, gmina Rąbino,
       - nr 12          obręb Rąbino, gmina Rąbino,
       - nr 260        obręb Rąbino, gmina Rąbino.
       

     §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sporządził M. Popielewski