Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik plan finansowy Fundusz Pomocy_30_06_2022r.

222 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 113 / 348 / 22
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 rokuw sprawie zmiany planu finansowego rachunku Funduszu PomocyNa podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan finansowy rachunku Fundusz Pomocy dla Powiatu Świdwińskiego.
(według załącznika Nr 1)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:
Na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zarząd powiatu dysponuje środkami Funduszu Pomocy oraz opracowuje plan finansowy dla rachunku Funduszu Pomocy.
Sporządził:
Anna Buniak