Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

PetycjeŚwidwina, dnia 18 maja 2022 roku

INFORMACJA

Komisja przetargowa w składzie:
1.    Celina Sierputowicz
2.    Justyna Mlak
3.    Agata Ślusarek
w wyniku dokonanych czynności kwalifikacyjnych w dniu 18 maja 2022 roku sprawdziła                  czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokonała kwalifikacji wstępnej do uczestnictwa w I pisemnym przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w Strefie Aktywności Biznesowej wg poniższego zestawienia:
1.    Piotr Jaskulski – działka nr 10/6
2.    Piotr Jaskulski – działka nr 10/7
3.    Piotr Jaskulski – działka nr 10/5
Informację sporządzono dnia 18 maja 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Świdwinie.

Zatwierdzam
Starosta Świdwiński
Mirosław Majka