Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

UCHWAŁA  Nr 106 / 326 / 22

ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych dróg wewnętrznych położonych na terenie miasta Szczecinek
        Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) oraz art. 6a ust. 2 i  art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1376 ze zm.), na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku sygn.PZD.8-5542.D.6.2022 z dnia 25.03.2022 r., uchwala się, co następuje:

     §1. Opiniuje się pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg powiatowych dotychczasowych dróg wewnętrznych położonych na terenie miasta Szczecinek:
    
       - ulicy Różanej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2/48, 2/50, 315/2 obr. 0027 Świątki;
       - ulicy Konwaliowej zlokalizowanej na działce nr ewid. 315/2 obr. 0027 Świątki;
       - ulicy bez nazwy zlokalizowanej na działkach nr ewid. 364/18 obr. 0027 Świątki.     

     §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaSporządził M. Popielewski