Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Zapytanie ofertowe

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

0.9 MBPobierzPodgląd pliku