Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Lista głosowania

284 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA Nr XXXI/151/21
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie przyznania Wyróżnienia Honorowego
„Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego”


    Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania Wyróżnienia Honorowego                 „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/214/10 Rady Powiatu w Świdwinie  z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia Wyróżnienia Honorowego  „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” i Regulaminu jego przyznawania zmienionego Uchwałą Nr XVIII/97/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego”
i Regulaminu jego przyznawania, na wniosek Komisji opiniującej wnioski o przyznanie Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” uchwala się, co następuje:

§1. Za zasługi na rzecz rozwoju Powiatu Świdwińskiego Rada Powiatu przyznaje   Wyróżnienie Honorowe „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” Świdwińskiej Szkółce
Ekologiczno - Wędkarskiej.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

    W dniu 18 sierpnia 2021 r. wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Świdwin o nadanie Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” Świdwińskiej Szkółce Ekologiczno - Wędkarskiej.
Szkółka powstała w roku 2014. Głównym jej celem jest stworzenie możliwości nauki wędkowania osobom, które posiadają pasję wędkarską, ale nie mają jej z kim rozwijać. Ideą Szkółki jest propagowanie sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie w najmłodszym pokoleniu świadomości poszanowania przyrody i ochrony środowiska naturalnego.
Do znacznego rozwoju Szkółki przyczyniła się współpraca z redaktorem czasopisma „Wiadomości Wędkarskie”, który wspierał jej działalność, motywował do dalszych działań. 27 września 2014r. Świdwińska Szkółka Ekologiczno Wędkarska otrzymała CERYFIKAT AKADEMII BATMANA. Takie wyróżnienie to nie tylko zasługa założycieli Szkółki, ale także i dzieci, bo to właśnie dzięki nim, ich umiejętnościom odnosiła ona sukcesy.
Do największych sukcesów Szkółki można zaliczyć: I miejsce podczas Gruntowych Mistrzostw Okręgu Koszalińskiego w 2015r., gdzie uczestnik pokonał 50 dorosłych zawodników. Zajęcie drużynowo I miejsca podczas Okręgowej Olimpiady Wędkarskiej, która odbywała się w Świdwinie, co dało możliwość wyjazdu na Olimpiadę Ogólnopolską do Torunia. W roku 2016 Szkółka zorganizowała po raz pierwszy Zawody Spławikowe JUNIOR-SENIOROWI, które od tego czasu odbywają się cyklicznie i po raz 6 odbyły się w 2021r. Były to zawody charytatywne. Zebrane fundusze adepci wędkowania przekazali na organizację I Zawodów Spławikowych dla Dzieci Niepełnosprawnych, które odbyły się 4 czerwca 2016r. na zalewie Sidłowo w Sławoborzu. Od roku 2017 zawody te są kontynuowane i zaliczane do rangi Ogólnopolskiej.
26 listopada 2016r. na zaproszenie Świdwińskiej Szkółki Ekologiczno-Wędkarskiej do Świdwina przybył gość specjalny BATMAN, czyli redaktor naczelny „Wiadomości Wędkarskich”. Celem spotkania było promowanie akcji zarybienia jeziora Bukowiec. Najmłodsi adepci wędkowania ze środków, którymi dysponowali zakupili 19 sztuk karpia. Dzieci środki finansowe pozyskały podczas sprzątania brzegów okolicznych jezior. Dbając o ekologię i środowisko zbierały surowce wtórne, takie jak puszki i butelki, które zostały sprzedane, a pieniądze przeznaczone właśnie na ten cel. Zakupione karpie zostały dodatkowo oznaczone na płetwie grzbietowej specjalnym numerem odpowiadającym imieniu osoby, która go wpuszczała.
I tak można powiedzieć, że w wodach Bukowca pływają: MONIKA, JÓZIO, KASIA, MATEUSZ&FILIP, ZBYSZEK, KUBA, ZBYSZEK, KAROLINA, ADAŚ, BARTEK, MACIEK, MARTYNA, POLA, MARCIN, KONDZIO, KAJTEK, JULIA, KACPER i MACIEK. Wszystkie karpie zostały zważone i zmierzone po to, aby w przyszłości, jeśli ktoś złapie takiego oznaczonego karpia, dzieci ze Szkółki mogły otrzymać wiadomość na temat miejsca ich połowu, wagi czy przyrostu.
Zdobyta wiedza i umiejętności adeptów Szkółki skutkowała wieloma wyjazdami na Olimpiady Ogólnopolskie jako reprezentanci Okręgu PZW w Koszalinie, między innymi do Torunia, Bydgoszczy, Opola, Szczecina, Gdańska, gdzie wielokrotnie zajmowali czołowe miejsca.
Szkółka jest inicjatorem organizacji Zawodów Spławikowych dla Władz Samorządowych o Puchar Przechodni Karpiego Stawu, które po raz pierwszy odbyły się 21 września 2019r. nad Karpim Stawem w Parku Miejskim w Świdwinie.
Działalność Szkółki znacząco integruje zarówno dorosłych pasjonatów wędkowania, jak również najmłodszych adeptów sportu wędkarskiego.
    Ustanowienie Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” 
ma na celu uhonorowanie osób, organizacji i instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju Powiatu Świdwińskiego.
    Nadanie Wyróżnienia jest wyrazem uznania dla wymienionych w uchwale osób,                  za ich działalność będącą szczególnym wkładem na niwie działalności społecznej, kulturalnej, i gospodarczej, przyczyniającym się do rozwoju Powiatu Świdwińskiego.
    Komisja opiniująca wnioski o przyznanie Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” na posiedzeniu w dniu 9 września 2021 r. pozytywnie  zaopiniowała kandydaturę Świdwińskiej Szkółki Ekologiczno - Wędkarskiej przedstawionej do wyróżnienia, kierując projekt stosownej uchwały pod obrady sesji Rady Powiatu Świdwińskiego.

Sporządziła: Marta Kozik