Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

1.    Organ kontrolujący- Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Koszalin
2.    Wydział kontrolowany-  Wydział Finansowy
3.    Data kontroli - 9-11.06.2021
4.    Zakres kontroli - Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia społecznego
5.    Zalecenia – bez zaleceń