Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Zgloszenie robot budowlanych_zgloszenie rozbiorki

264 KBPobierzPodgląd pliku

Zgloszenie budowy budynku lub przebudowy mieszkalnego jednorodzinnego_PB-2a

651 KBPobierzPodgląd pliku

Zgloszenie budowy budynku lub przebudowy mieszkalnego jednorodzinnego_PB-2a

651 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego PB-8

214 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniau projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektonic

164 KBPobierzPodgląd pliku

wniosek o wydanie dziennika budowy

13.4 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę PB-7

168 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o przeniesienie zgloszenia robot budowlanych_01

287 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowe PB-9

271 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o pozwolenie na budowę PB-1

170 KBPobierzPodgląd pliku

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią

124 KBPobierzPodgląd pliku