Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Informacja dodatkowa

670 KBPobierz

Bilans jednostki za 2019 rok

169 KBPobierz

Bilans skonsolidowany za 2019 rok

147 KBPobierz

Bilans z wykonania budżetu za 2019 rok

136 KBPobierz

Rachunek zysków i strat za 2019 rok

145 KBPobierz

Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok

132 KBPobierz