Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik Nr 1

2.8 MBPobierz

Załącznik Nr 2

114 KBPobierz

Objaśnienia

18.0 KBPobierz

INWESTYCJE DO WPF 2020-2027

48 KBPobierz

UCHWAŁA NR 47 / 128 / 20
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 17 marca 2020 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego                na lata 2020 - 2027


Na podstawie art. 229, art. 232 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz  na podstawie upoważnienia zawartego w § 4 ust. 3 uchwały Nr XIV/67/19 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2020 – 2027, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/67/19 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2020 – 2027, wprowadza się następujące zmiany:
1)    zmienia się treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2020 – 2027 – zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1,
2)    zmienia się treść planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Świdwińskiego w latach 2020 – 2023, zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 2,
3)    zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.