Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje


 Wydział kontrolowany  - Wydział Organizacyjny
   

Organ kontrolujący – Archiwum Państwowe w Koszalinie
   

Data kontroli – 4 grudnia 2019r.
   

Zakres kontroli – kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasoby archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną.
   

Zalecenia pokontrolne:
1.   Zweryfikować poprawność stosowania instrukcji kancelaryjnej, ze szczególnym naciskiem na właściwe rejestrowanie spraw i prowadzenie ich pod tym samym znakiem sprawy.
2.    Spaginować dokumentację kat. A, lub poprawić numerację stron nieprawidłowo wykonaną i umieścić informacje o liczbie stron na wewnętrznych okładkach teczek aktowych.
3.    Poprawić błędną kwalifikację archiwalną dokumentacji pozwoleń na budowę .
4.  Zorganizować nowy lokal archiwum zakładowego w pełni spełniający wymagania określone w & 6 instrukcji kancelaryjnej.