Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Świdwinie, przeprowadzone w roku 2018  

1.    Kontrola: Realizacja wniosków o orzeczeniu o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia oraz osób dorosłych - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Świdwinie.
Kontrola odbyła się w dniu 28 lutego 2018 r.
Zalecenia pokontrolne: bez uwag.

2.    Kontrola: Realizacja obowiązkowych szkoleń BHP oraz KPP (kwalifikowana pomoc przedmedyczna) - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.
Kontrola odbyła się w dniu  9 kwietnia 2018 r.
Zalecenia pokontrolne: bez uwag.

3.    Kontrola: Kontrola zasadności skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie - Zdroju.
Kontrola odbyła się w dniu 14 maja 2018 r.
  Zalecenia pokontrolne: bez uwag.

4.    Kontrola: Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia oraz nadzór nad bezpieczeństwem wypoczynku dzieci - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie.
      Kontrola odbyła się w dniu 25 czerwca 2018 r.
       Zalecenia pokontrolne: bez uwag.