Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Świdwinie, przeprowadzone w roku 2017  
1.    Kontrola: Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w 2016 r. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju.
Kontrola odbyła się w dniu 3 marca 2017 r.
Zalecenia pokontrolne: bez uwag.

2.    Kontrola: Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w 2016 r. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie.
Kontrola odbyła się w dniu 6 kwietnia 2017 r.
Zalecenia pokontrolne: bez uwag.

3.    Kontrola: Aktywna forma przeciwdziałania bezrobociu w 2016 r. z uwzględnieniem doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego refundacji na stanowisku pracy. – Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie.
Kontrola odbyła się w dniu 20 czerwca 2017 r.
  Zalecenia pokontrolne: bez uwag.
4.    Kontrola: Kwalifikacje pracowników Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdwinie.
      Kontrola odbyła się w dniu 18 września 2017 r.
       Zalecenia pokontrolne: bez uwag.

5.    Kontrola: Stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatki do wynagrodzeń w 2019 r.  -  Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie - Zdroju.
Kontrola odbyła się w dniu 20 listopada 2017 r.
Zalecenia pokontrolne: bez uwag.