Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Świdwinie, przeprowadzone w roku 2016
1.    Kontrola w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli  - Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu.
Kontrola odbyła się w dniu 22 lutego 2016 r.
Zalecenia pokontrolne: Zalecono organowi prowadzącemu przyjmowanie korespondencji z umieszczeniem daty wpływu oraz informowanie nauczycieli
o rozpatrzeniu wniosku na dofinansowanie w formie pisemnej.

2.    Kontrola: Wydawanie opinii oraz udzielanie bezpośredniej pomocy dzieciom i ich rodzicom.
Kontrola odbyła się w dniu 30 marca 2016 r.
Zalecenia pokontrolne: Zakres wykonywanych zadań mógłby się zwiększyć
o prowadzenie terapii z dziećmi, u których zdiagnozowano zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Pracownicy w tym kierunku mają wystarczającą wiedzę i umiejętności ale na przeszkodzie stoi brak odpowiedniej sali. Budynek, w którym mieści się poradnia posiada pomieszczenia, w których można takie zajęcia przeprowadzić. Zespół kontrolny proponuje rozważyć możliwość udostępnienia pomieszczeń dla poradni. Zajęcia takie z pewnością miały by korzystny wpływ na rozwój dziecka.

3.     Kontrola: Funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych na terenie powiatu oraz proces usamodzielniania się wychowanków - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.
Kontrola odbyła się w dniu 27 czerwca 2016 r.
  Zalecenia pokontrolne: bez uwag.
4.    Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Krzecku w zakresie:
            - warunków bytowych,
              - warunków sanitarnych,
             - wyżywienia i organizacji posiłków,
            - usług opiekuńczych i wspomagających.
Kontrola odbyła się w dniu 3 października 2016 r.
      Zalecenia pokontrolne: zespół kontrolny proponuje:
- rozważenie współpracy z wolontariuszami, którzy byli by z pewnością dużym wsparciem dla funkcjonowania domu jak i dla jego mieszkańców np. :    
 - pomoc mieszkańcom w realizowaniu ich pasji,
- wspólne rozmowy,
- organizacja dodatkowych zajęć (nauka tańca, koło teatralne, koło czytelnika itp.)
- gimnastyka ogólnousprawniająca
- wykorzystanie sprzętu rehabilitacyjnego w celu poprawy samopoczucia i sprawności fizycznej mieszkańców (dyrektor stwierdził, że taki sprzęt dom posiada ale brak etatu rehabilitanta ze względu na charakter placówki uniemożliwia wykorzystanie tego sprzętu).
Dyrektor rozważy i zaproponuje ewentualne rozwiązania w/w kwestii.
- łazienki utrzymane są w stanie czystym, ale po 20 letnim użytkowaniu wymagają remontów i wymiany urządzeń. Dyrektor powinien rozważyć etapy remontów i w miarę możliwości ujmować w budżecie w latach następnych,
- rozważenie możliwości uzupełnienia brakującego sprzętu i zestawów do terapii zajęciowej:
1. Kabina do ćwiczeń i zawieszeń/ UGUL/
2. Osprzęt do kabiny - podwieszki, linki ,esiki metalowe, karabinczyki obciążeni, podwieszki z
systemem bloczkowym
3. kozetki / z regulacją wysokości/ szt - 2
4.taśmy thera-band
5.materace rehabilitacyjne / najlepiej składane/
6.piłki fit-bal, piłki małe, poduszki rehabilitacyjne z kolcami
7.retory / do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych,
8.przyrząd do nauki chodzenia / tor z przeszkodami/ lub bieżnia/
9 .rowerek
10 orbitrek
11. stół do ćwiczeń manualnych rąk/ zwiększają przede wszystkim
ruchomość stawów oraz siłę mięśni dłoni palców
Hydroterapia
-wirówka do kończyn dolnych i górnych
-wanna do kąpieli umożliwiająca masaż podwodny i kąpiel wirowa, masaż
perełkowy
Fizykoterapia
1 lampa Solux
2. Magnetronik /najlepiej na ruchomym stelażu/
- zakup mebli.

5.    Kontrola:  Oceny obiegu dokumentów w zakresie zmian i ewidencji gruntów w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Świdwinie.
             Kontrola odbyła się w dniu 26 października 2016 r.
Zalecenia pokontrolne: bez uwag.