Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Świdwinie, przeprowadzone w roku 2015
1.    Kontrola udzielania zwolnień uczniów z odpłatności za wyżywienie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie.
Kontrola odbyła się w dniu 9 marca 2015 r.
Zalecenia pokontrolne: bez uwag

2.    Kontrola: Okresowe kontrole stanu dróg i obiektów inżynierskich prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie - obowiązek ustawowy.
Kontrola odbyła się w dniu 26 września 2015 r.
Zalecenia pokontrolne: bez uwag.

3.     Kontrola: Funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej działających przy Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu.
Kontrola odbyła się w dniu 26 października 2015 r.
 Zalecenia pokontrolne: bez uwag