Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Świdwinie, przeprowadzone w roku 2014
1.    Kontrola w zakresie:  Ocena gospodarowania środkami finansowymi w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Połczynie - Zdroju.
            Kontrola odbyła się w dniu 18 lutego 2014 r.
      Zalecenia pokontrolne: bez uwag

2.    Kontrola w zakresie: Ocena gospodarowania środkami finansowymi w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Świdwinie.
Kontrola odbyła się w dniu 31 marca 2014 r.
Zalecenia pokontrolne: bez uwag