Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Zapytanie ofertowe

194 KBPobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wg wzoru w załączeniu).

132 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych a

125 KBPobierz

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

283 KBPobierz

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

109 KBPobierz