Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

W dniu 06.08.2019 Komisja Skarg Wniosków i Petycji zapoznała się z petycją w załączniku