Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Ogłoszenie o zamówieniu nr 557784

305 KBPobierz

SIWZ

272 KBPobierz

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

289 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

117 KBPobierz

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy

136 KBPobierz

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

112 KBPobierz

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór

121 KBPobierz

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

113 KBPobierz