Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Zapytanie ofertowe

55 KBPobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

86 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

89 KBPobierz