Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

INFORMACJA Starosty Świdwińskiego z dnia 12.03.2019r. o utworzeniu bazy danych BDOT500 dla gm. Brzeżno, powiat świdwiński, województwo zachodniopomorskie.


Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028), Starosta Powiatu Świdwińskiego informuje o utworzeniu bazy danych BDOT500 dla gm. Brzeżno.