Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancj

91 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

285 KBPobierzPodgląd pliku

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

353 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

0.9 MBPobierzPodgląd pliku