Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

                              

   Świdwin, 29.01.2019r.

WO.0005.1.2019

 


INFORMACJA

Realizując obowiązek wynikający z art.18 ustawy. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 248) Starosta Świdwiński informuje, że w 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Świdwinie nie odnotowano zgłoszenia woli uczestnictwa w procesie stanowienia prawa, ze strony podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.Starosta Świdwiński
Mirosław Majka