Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

                                                                                         Świdwin, 9.02.2018r.
WO.0005.1.2018


INFORMACJARealizując obowiązek wynikający z art.18 ustawy. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.) Starosta Świdwiński informuje, że w 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Świdwinie nie odnotowano zgłoszenia woli uczestnictwa w procesie stanowienia prawa, ze strony podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.                                                                                       Starosta Świdwiński
                                                                                          Mirosław Majka