Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

SIWZ

163 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

86 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

106 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych

78 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

111 KBPobierzPodgląd pliku