Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Serwis

SIWZ

163 KBPobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

86 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

106 KBPobierz

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych

78 KBPobierz

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

111 KBPobierz