Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

274 KBPobierz

ogłoszenie o konkursie - nieodpłatna pomoc prawna - publikacja

40 KBPobierz

UCHWAŁA Nr 96/215/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pu-blicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

17.5 KBPobierz