Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik

64 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz konsultacji 2018

17.0 KBPobierzPodgląd pliku

PROJEKT PROGRAMU NGO 2018

57 KBPobierzPodgląd pliku

 
Konsultacje programu współpracy na 2018 rok
 


W związku z zarządzeniem nr 22 Starosty Świdwińskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”, zapraszamy organizacje pozarządowe do czynnego udziału w konsultacjach. Uwagi można składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji do dnia 2 października 2017 r.  na adres : Starostwo Powiatowe w Świdwinie ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin.