Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

Załącznik

64 KBPobierz

Formularz konsultacji 2018

17.0 KBPobierz

PROJEKT PROGRAMU NGO 2018

57 KBPobierz

 
Konsultacje programu współpracy na 2018 rok
 


W związku z zarządzeniem nr 22 Starosty Świdwińskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”, zapraszamy organizacje pozarządowe do czynnego udziału w konsultacjach. Uwagi można składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji do dnia 2 października 2017 r.  na adres : Starostwo Powiatowe w Świdwinie ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin.