Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Elektroniczna Skrzynkę Podawczą jest  jedna  z form komunikacji interesanta z Urzędem.
Osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) lub założony profil zaufany oraz posiadający  konto  na stronie : www.epuap.gov.pl  , korzystając z  Elektronicznej Skrzynki Podawczej mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki założona jest na platformie                                    e-PUAP: www.epuap.gov.pl
Adres skrzynki Starostwa Powiatowego w Świdwinie:
/SPSwidwin/skrytka  lub  /SPSwidwin/ESP
Składane dokumenty powinny spełniać wymagania:
•    Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz załącznikami przesłanego nie może przekraczać 5 MB
•    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza ( dokumentu elektronicznego)nie może przekraczać 3 MB
•    Formaty złącznników:  .doc; .docx, .gif, .jpg, . jpeg, .ods, . odt, .png, . rtf, .svg, .tif, . xls, .xlsx, .xml
•    Do kompresji dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach akceptowane będą ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .zip oraz .rar