Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

SIWZ

171 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

90 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

106 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych

78 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 Wykaz kadry dydaktycznej

83 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 Wykaz sprzętu - pojazdów

84 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 Projekt umowy

115 KBPobierzPodgląd pliku