Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

                                                                                          Świdwin, 4.01.2017r.

WO.0005.1.2017INFORMACJARealizując obowiązek wynikający z art.18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.)
Starosta Świdwiński informuje, że
w 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Świdwinie nie odnotowano zgłoszenia woli uczestnictwa w procesie stanowienia prawa, ze strony podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.Starosta Świdwiński
Mirosław Majka