Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Zarząd Powiatu w Świdwinie zawiaddamia o oddaniu w najem w trybie przetargowym, na czas nieoznaczon, garaże znajdujące się przy ul. Drawskiej 32, położone na działce nr 59/8 w obrębie 012 miasta Świdwin, stanowiące własność Powiatu Świdwińskiego.

80 KBPobierzPodgląd pliku