Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Jeżeli ktoś z bliskich zmarł poza granicami naszego kraju, a chcielibyśmy sprowadzić ciało do Polski mamy dwie możliwości do wyboru :

1) możemy zlecić załatwienie wszelkich formalności firmie pogrzebowej. Za opłatą, zakład pogrzebowy zajmie się sprawami prawnymi, a także transportem zwłok. Należy pamiętać, że w takim przypadku konieczne będzie wydanie przez nas upoważnienia dla domu pogrzebowego (pełnomocnictwo).

2) możemy sami sprowadzić zmarłego do kraju. W tym przypadku będziemy musieli uzyskać kilka dokumentów. Poniżej przedstawiamy Państwu całą procedurę związaną ze sprowadzeniem ciała z zagranicy.

Na wstępie należy zaznaczyć, że prawo do sprowadzenia zmarłego ma jego najbliższa rodzina, a więc: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, a także rodzeństwo, ciotki, stryjowie. Aby przewieźć zwłoki z innego kraju musimy wystąpić z wnioskiem o zgodę starosty, na transport ciała do Polski. Wniosek musi zawierać zarówno dane wnioskodawcy:  imię  i  nazwisko,  miejsce  zamieszkania,  numer  i seria dowodu tożsamości, jak i osoby zmarłej: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania, a także środek transportu, którym ciało zostanie przywiezione do kraju. Dodatkowo, do wniosku należy dołączyć przetłumaczony na język polski akt zgonu lub inny dokument urzędowy, poświadczający śmierć lub jej przyczynę. Jeśli przyczyna zgonu nie została określona, musimy także dostarczyć zaświadczenie, które jednoznacznie wyklucza możliwość nastąpienia zgonu z powodu choroby zakaźnej. Tłumaczenie powinno zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego. Za uzyskaną decyzję nie ponosimy żadnych kosztów. Ponadto starosta na wydanie zgody ma maksymalnie trzy dni. Rygorystycznych terminów musi przestrzegać także rodzina zmarłego – transport zwłok musi zostać załatwiony najpóźniej po trzech dniach od momentu wydania pozwolenia.