Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Zarządzenie Starosty - konsultacje na 2017

22 KBPobierzPodgląd pliku

formularz konsultacji 2017

17.0 KBPobierzPodgląd pliku

projekt na 2017

55 KBPobierzPodgląd pliku

ZAPROSZENIE


 
Na podstawie Zarządzenia nr 34 Starosty Świdwińskiego z dnia 21 września 2016 r. zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na konsultacje dot. projektu pn. “ Program współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku”.