Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Projekt dot. określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Świdwińskim

49 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu

16.0 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Zarząd Powiatu w Świdwinie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu świdwińskiego na konsultacje społeczne projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Świdwińskim.

Projekt uchwały określającej tryb powoływania oraz organizacji i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Świdwińskim, a także wszystkie niezbędne formularze stanowią załącznik do niniejszej informacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania wniosków i uwag w formie pisemnej (formularz w załączeniu).

Wnioski i uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą od dnia 11 lipca 2016 r. do dnia 29 lipca 2016 roku. Mogą one być składane jedynie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, który należy następnie złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Świdwinie lub przesłać drogą listowną na adres Starostwa Powiatowego w Świdwinie Wydział Sprawa Społeczno-Oświatowych ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin (decyduje data wpływu do Urzędu), z dopiskiem Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego.