Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Postępowanie rejestrowe i inne kpl.

91 KBPobierz

zał_nr_1_wniosek_o_wpis_uks_do_ewidencji

38 KBPobierz

zał_nr_2__wniosek_o_wpis_ks_do_ewidencji

39 KBPobierz

zał_nr_3_przykladowy_protokół_z_zebrania_załozycielskiego

37 KBPobierz

zał_nr_4_wzor_listy_zalozycieli

38 KBPobierz

zał_nr_5_wzor_statutu

91 KBPobierz

zał_nr_6_wniosek_o_wpis_skladu_zarzadu

37 KBPobierz

zał_nr_7_wniosek_o_wpis_skladu_komisji_rewizyjnej

35 KBPobierz

zał_nr_8_wniosek_o_dokonanie_zmiany_skladu_z_kr

38 KBPobierz

zał_nr_9_wniosek_o_dokonanie_zmiany_adresu_klubu

33 KBPobierz

zał_nr_10_wniosek_o_wydanie_wyciagu_z_ewidencji

35 KBPobierz

zał_nr_11_wniosek_o_wydanie_wyciagu_po_zmianie_skladu_osobowego

36 KBPobierz

zał_nr_12_wniosek_o_wykreslenie_uks_z_ewidencji

33 KBPobierz

zał_nr_13_wniosek_o_wykreslenie_ks_z_ewidencji

35 KBPobierz