Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

formularz uwagi

38 KBPobierz

Oferta

321 KBPobierz

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W dniu 10 listopada 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Świdwinie wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy AVATAR Lekowo, Lekowo 44 c, 78-312 Lekowo, na realizację zadania publicznego  pn. „Organizacja turnieju inauguracyjnego piłki ręcznej dziewcząt szkół gimnazjalnych, rocznik 2000 i młodsze”. Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie oraz na stronie internetowej www.powiatswidwinski.pl
Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać  pisemnie na złączonym formularzu do dnia 20 listopada 2015 r. na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin (decyduje data wpływu do urzędu).