Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Informacja o dokonaniu zgłoszenia obiektów wymienionych w art.29 ust.1pkt: 1a,2b i19a Ustawy Prawo Budowlane
L.p.Data wpływu zgłoszenia Nazwisko i imię lub nazwa inwestoraAdres projektowanego obiektuOpis projektowanego obiektuInformacja o braku wniesienia sprzeciwu Data wniesienia sprzeciwu

1.

09.07.2015IgorNaumiecKosznowo,dz. 31/1Budowa budy.mieszkalnego jednorodzinnego Nie wniesiono sprzeciwu 09.08.2015

2.

21.07.2015Henryk Żolikul. B.Chrobrego 42A Połczyn-Zdrój dz.nr 32Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnegoNie wniesiono sprzeciwu 21.08.2015.

3.

30.07.2015 

Gmina Połczyn-Zdrój

dz. nr: 59,120,37,114, 113,106,105,104,103, 102,101,100,99,93/4, 107/6,55/1,54,53/2,52, 51,50,49,48,47,46,45, 39/2,39/1,38,37, obr. 006, Połczyn- ZdrójBudowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w ul. Mieszka I.Nie wniesiono sprzeciwu 29.08.2015

4.

30.07.2015 Gmina Połczyn-Zdrójdz. nr:  59, 93/4, 93/2, obr. 006, Połczyn- ZdrójBudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Mieszka I.Nie wniesiono sprzeciwu 29.08.2015

.

5.

30.07.2015 Gmina Połczyn-Zdrójdz. nr:  59, 39/2, 43/2, 93/4,obr. 006, Połczyn- ZdrójBudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Mieszka I.Nie wniesiono sprzeciwu 29.08.2015

6.

04.08.2015  Jarosław MiedzikKoszanowo, dz. nr 2Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej.Nie wniesiono sprzeciwu 04.09.2015

7.

18.08.2015Adam Wnuczkodz. nr  37/3, obr. Łąkowo, Gmina Świdwin Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnegoNie wniesiono sprzeciwu 18.09.2015

8.

28.08.2015 Beata i Jerzy Paproccydz. nr 13, obr. 013 w Świdwiniebudowa komina przy budynku mieszkalnym jednorodzinnymNie wniesiono sprzeciwu 28.09.2015

9.

09.09.2015 Anna Matysiak-SiwiecŁąkowo; dz. 34Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.wniosek wycofano dnia 18.09.2015

10

23.09.2015 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. w Białogardziedz. nr 5, 125, 127 obręb Tychówko gm. Połczyn - Zdrójbudowa sieci wodociągowej przesyłowej (rurociąg z urządzeniem podnoszącym ciśnienieNie wniesiono sprzeciwu 24.10.2015

11

29.09.2015Joanna Piórkowska dz.nr 12/13,18,24,25,124,266 obręb 002 Połczyn-ZdrójBudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,Nie wniesiono sprzeciwu 29.10.2015

12

 07.10.2015 Ewa Kudoń

 Lipno, dz. 83/2

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.Nie wniesiono sprzeciwu 07.11.2015

13

15.12.2015 Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymidz. nr 1 - obr. 010; dz. nr 16, 30, 31  - obr. 006; dz. nr 32, 34  - obr. 005, dz. nr 3/146 - obr. 003, Miasto ŚwidwinBudowa kabli telekomunikacyjnych Nie wniesiono sprzeciwu 15.12.2015

14

16.12.2015Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymidz. nr 508/3, 50, 16/1, 1 – obr. Dąbrowa Białogardzka, Gmina Rąbino;dz. nr 41, 1 – obr. Rogalino, dz. nr 75, 157 – obr. Niemierzyno, Gmina ŚwidwinBudowa kabli telekomunikacyjnych Nie wniesiono sprzeciwu 16.12.2015

15.

26.01.2016RWiK Sp. z o.o., Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard dz. 88, 86/26, 86/25 obr. Zajączkowo, dz. 54/4, 54/3, 54/8, obr.  Toporzyk, gm. Połczyn-Zdrójbudowa sieci wodociągowej z przyłączami zakończonymi studzienkami wodomierzowymi oraz odcinki instalacji zewnętrznej do istniejących budynków w m. PlebanówkaNie wniesiono sprzeciwu 26.02.2016

16.

15.02.2016Regionalne Wodociągi i Kanalizacja, Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogarddz. 48/2, 49/7, Połczyn-Zdrój, obr.005budowa sieci ogólnospławnej z przyłączami w ul. Wilczej w Połczynie-ZdrojuNie wniesiono sprzeciwu 17.03.2016

17

17.05.2016Ewa Longeredz. 111/8, obr. Ogartowo, gm. Połczyn-ZdrójPrzebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem.
1824.01.2017Miejska Energetyka Cieplna SP.z.o.odz. 823/15,258,254/2 i 830 obręb 9Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej 2XDn 65/140 od punktu T1 połączenia z istniejącym ciepłociągiem na terenie Parku Wodnego "Relax" wraz z przyłączeniami do budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B" na dz. 830 oobręb 9 i budynku mieszkalnego nr 3 przy ul. Chrobrego w Świdwinie Nie wniesiono sprzeciwu 10.02.2017
1931.03.2017ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopotdz. nr: 8/11, 10, 12/4, 25, 41, 59/2, 126, 91/5, 131/1, obr. 003,004, Połczyn-Zdrój

Budowa linii kablowej oświtlenia drogowego YAKXS 4x25 mm2Nie wniesiono sprzeciwu 21.04.2017
2004.05.2017Gmina Miejska Świdwin Plac Konstytucji 3 Maja 1,78-300 Świdwin.dz. nr: 115/148, 115/149, 115/150, 115/151, 115/152, 115/154, 115/155, 115/157, 115/156 obr. 007 miasta Świdwin - ulice: Tęczowa, Jesienna, Letnia.

Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej Termin rozpoczęcia robót - 05.06.2017 r.Nie wniesiono sprzeciwu 25.05.2017
2115.05.2017Tomasz Fiukdz. 22/2 obr. Połczyńska, gmina Połczyn-Zdrój

Rozbudowa domu jednorodzinnego wolnostojącegoNie wniesiono sprzeciwu 05.06.2017
2226.05.2017ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 SopotCieszyno, dz. 114/11, 114/14, gm. ŚwidwinBudowa oświetlenia drogowegoNie wniesiono sprzeciwu 14.06.2017
2326.05.2017ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 SopotŚliwno, dz. 434,431, gm. ŚwidwinBudowa oświetlenia drogowegoNie wniesiono sprzeciwu 14.06.2017
2426.05.2017ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 SopotStary Przybysław, dz. 169, 124/1, gm. ŚwidwinBudowa oświetlenia drogowegoNie wniesiono sprzeciwu 14.06.2017
2526.05.2017ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 SopotLekowo, dz. 153, gm. ŚwidwinBudowa oświetlenia drogowegoNie wniesiono sprzeciwu 14.06.2017
2626.05.2017ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 SopotSmardzko, dz. 48/1, 24/3, gm. ŚwidwinBudowa oświetlenia drogowegoNie wniesiono sprzeciwu 14.06.2017
2726.05.2017ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 SopotBystrzyna, dz. 33, gm. ŚwidwinBudowa oświetlenia drogowegoNie wniesiono sprzeciwu 14.06.2017
2807.06.2017Jerzy Ptasiński, ul. Nowości 1, 95-011 BartoszewiceDz. 64/27, 64/28, Łęgi, gm. Połczyn-ZdrójWewnętrzna sieć kanalizacji deszczowejNie wniesiono sprzeciwu 22.06.2017
2917.10.2017r.Gmina Sławoborze, ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborzedz. nr 9/1, 9/2, Obr. Międzyrzecz; dz. nr 116/1, 116/4, 116/3, 114/1, 114/2, 115, obręb PowaliceBudowa sieci wodociągowej na odcinku Międzyrzecz-PowaliceNie wniesiono sprzeciwu 20.10.2017
3017.10.2017 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Armii Krajowe 21, 78-300 Świdwindz. nr 32/30, Świdwin, ul. Zielone WzgórzaRozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Zielone WzgórzaNie wniesiono sprzeciwu 06.11.2017
3128.12.2017 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardziedz. nr: 20/18, 20/20, 20/21, 20/23, 20/24, 20/25, 20/26, 20/27, 20/28, 20/29, 20/30, 44/16, 44/19, 54, 55/1, 57/1,57/2, 58, obręb 006, Połczyn-ZdrójBudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków dla Osiedla Warszawska w m. Połczyn-ZdrójNie wniesiono sprzeciwu 22.01.2018
3228.12.2017Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardziedz. nr: 23/1, 26/10, 26/30, 26/20, 26/38, 26/12, Wardyń Górny, gm. Połczyn-ZdrójBudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w m. Wardyń Dolny gm. Połczyn-ZdrójNie wniesiono sprzeciwu 22.01.2018
3303.01.2018Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardziedz. nr: 72/2, 73 obręb 006 Połczyn - ZdrójBudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnejNie wniesiono sprzeciwu 10.01.2018
3401.02.2018Gmina Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwinna działkach nr 7, 22, 24, 63/2, 82, 161/5, 161/8, 33, 67/2, 78/3, 78/7, 79, 67/3, 67/4, 69, 72, 77, 78/4, 78/6, 80, 81, 83, 161/9, 161/10, 161/11 - obręb Bystrzyna, gm. Świdwin.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz tłocznej wraz z dwiema przepompowniami oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowościach Bystrzyna i DobrowolaNie wniesiono sprzeciwu 15.02.2018
351.08.2018 r.Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 21,
78-300 Świdwin
dz. nr 283 obr. 013 m. ŚwidwinRozbudowa sieci wodociągowej w ul. Chełmińskiej w ŚwidwinieNie wniesiono sprzeciwu 03.09.2018
367.09.2018 r.Gmina Połczyn - Zdrój, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn - Zdrójdz. nr 12/14, 18, 23, 25, 124, 266 obr. 002 w Połczynie - ZdrojuBudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta i Polnej w Połczynie - Zdroju

Nie wniesiono sprzeciwu 20.09.2018
3712.09.2018 r.Gmina Połczyn - Zdrój Plac Wolności 3-4 78-320 Połczyn - Zdrójdz. nr 130/4, 131, 118/1, 108/3, 108/5, 158/2, 153, 163, 169/2, 182, 181, 187, 188 obr. 003 w Połczynie - ZdrojuBudowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w ul. Wojska Polskiego i Chopina w Połczynie - ZdrojuNie wniesiono sprzeciwu 14.09.2018
3826.10.2018 r.Agralex Sp. z o.o.dz. nr 133, 135/1, obr. Redło, gm. Połczyn - ZdrójBudowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kVNie wniesiono sprzeciwu 09.11.2018
3910.12.2018 r.Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot
dz.nr. 154 i 152, obr. Lekowo, gm. Świdwin

Budowa sieci oświetlenia drogowegoNie wniesiono sprzeciwu 31.12.2018
4010.12.2018 r.Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot
dz.nr. 19/1 i 23/8, obr. Smardzko, gm. ŚwidwinBudowa sieci oświetlenia drogowegoNie wniesiono sprzeciwu 31.12.2018
4127.12.2018 r.Regionalne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardziedz. nr 108/3, 115/3, 118/1, 149/4, 151, 152, 153, 163, 169/2, 170, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 188 obr. ewid, 003Sieć wodociągowa z przyłączami, ul. Chopina w Połczynie-Zdroju


Nie wniesiono sprzeciwu 04.01.2019
4227.12.2018 r.Regionalne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie

dz. nr 6/14 obr. ewid. 002 oraz dz. nr 130/4, 144, 145, 146, 147, 148, 149/5, 149/6, 163, 183, 359 obr. ewid. 003Sieć wodociągowa z przyłączami, ul. Jana Pawła II w Połczynie-ZdrojuNie wniesiono sprzeciwu 04.01.2019
4327.12.2018 r.Regionalne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardziedz. nr 130/4, 145, 146, 147, 149/5, 163, 164/4, 165, 166, 167, 168 obr. ewid. 003, oraz dz. nr 6/14 obr. ewid. 002Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, ul. Jana Pawła II w Połczynie-ZdrojuNie wniesiono sprzeciwu 04.01.2019
4427.12.2018 r.Regionalne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardziedz. nr 108/3, 115/3, 149/4, 151, 153, 155, 163, 169/1, 169/2, 170, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 184/2, 187, 188 obr. ewid. 003Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, ul. Chopina w Połczynie-ZdrojuNie wniesiono sprzeciwu 04.01.2019
4527.12.2018 r.Gmina Połczyn - Zdrój, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn - Zdrójdz. nr 130/4, 163 obr. ewid. 003, oraz dz. nr 6/14 obr. ewid. 002Sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami, ul. Jana Pawła II w Połczynie-ZdrojuNie wniesiono sprzeciwu 04.01.2019
4625.01.2019 r.Energa Operator S.A.; ul. Morska 10, 75-950 Koszalindz. nr 3/165; 3/115, 3/114, obr. ewid. 003 w m. ŚwidwinBudowa linii kablowej 0,4 kV wraz z przyłączami i szafkami kablowymi do zasilenia garażu, ul. Tałdykina, w m. ŚwidwinNie wniesiono sprzeciwu 29.02.2019
4711.02.2019 r.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.; ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwindz. nr 82, 115, 84/2, 109/1, 109/2, 106, 105, 103, 102/2, 100/2, 57, 416/4, 139/3, 139/1, 138/22, 138/7, 138/12, 138/9, 138/11, 133/4, 132/1, 131, 130/1, 129/1, 128/1, 127/1, 133/3, 113, 114, 73, obr. ewid. Niemierzyno, gm. ŚwidwinBudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz tłocznej wraz z tłocznią ścieków oraz oczyszczalnią i wylotem w Niemierzynie, gm. ŚwidwinNie wniesiono sprzeciwu 15.02.2019
4821.02.2019 r.Gmina Połczyn - Zdrój, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn - Zdrójdz. nr 1/13; 1/19, obr. ewid. Ogrodno, gm. Połczyn-ZdrójBudowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków w Ogrodnie, gm. Połczyn-Zdrój

Nie wniesiono sprzeciwu 14.03.2019
4905.04.2019 r.Gmina Brzeżnodz. nr 44/3, 44/6, obr. Słonowice, gm. BrzeżnoRozbudowa sieci wodociągowej, Słonowice, gm. BrzeżnoNie wniesiono sprzeciwu 15.04.2019
5017.04.2019 r.Gmina Świdwindz. nr 122, 114/2, 104/2, 116/2, 116/3, 116/4, 119, 120, 121/1, 121/2, 123/12, 123/3, 123/8, 124/1, 124/2, 125, 129, 138/4, 140/5, 141, 142, 144, 139, 169, 207/6, 221/1, 222/1, 222/2, 223/2, 223/4, 224/2, 226/1, 226/2, 226/4, 227, 228, 229/1, 271, 275, 49, 79/17, 79/3, 80, 87, 99, obr. Stary Przybysław, gm. ŚwidwinBudowa sieci kanalizacji sanitarnej z dwiema przepompowniami oraz oczyszczalnią ścieków, Stary Przybysław, gm. ŚwidwinNie wniesiono sprzeciwu 30.04.2019
5105.07.2019 r.Marcin Makowskidz. nr 67, obr. Połczyńska, gm. Połczyn-Zdrójbudowa sieci wodociągowej, Połczyńska, gm. Połczyn-ZdrójNie wniesiono sprzeciwu 11.07.2019
5201.07.2019 r.Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszaliniedz. nr 445, 758,757/7, 757/17, 757/1, 757/3, 757/4, 759, obr. Świdwinek, gm. Świdwinbudowa sieci gazowej ś/c z przyłączami, Świdwinek, gm. ŚwidwinNie wniesiono sprzeciwu 11.07.2019
5319.08.2019r.Polska Spółka Gazownictwa Sp.o.o z siedzibą w Tarnowie; Oddział Gazowniczy Koszalin; ul. Połczyńska 55/57; 75-808 Koszalindz. Nr 25 Smardzko gm. ŚwidwinSieć gazowa średniego ciśnieniaNie wniesiono sprzeciwu 04.09.2019
5430.10.2019KPPD Szecinek S.A ul. Waryńskiego 2 ; 78-400 Szczecinekdz. Nr : 207/4 208/1, 208/2, 210/41, 205/1, 206/1, 209/1, 210/25, 210/26, 210/29, 210/30, 210/34, 210/35, 210/38, 210/40Budowa sieci wodociągowej oraz instalacji wodociągowej w miejscowości Kołacz gm. Połczyn-ZdrójNie wniesiono sprzeciwu 12.11.2019
5521.01.2020Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o; ul. Połczyńska 55-57; 75-808 Koszalindz. Nr 115/128, 115/122, 115/148, 115/150, 115/151 ul. Letnia – Tęczowa w ŚwidwinieSieć gazowa niskiego ciśnienia z przyłączami
5629.01.2020ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w
Koszalinie, RD Białogard ul. Kołobrzeska 32, 78-200 Białogard
dz.
nr 111, 114, 117, 118/1, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128/2,
128/3, 134, 250/2, 258, 259, 260 obręb 0060 Redło, gm. Połczyn - Zdrój
Budowa linii kablowej - sieci elektroenergetycznej nn -
0,4 kV
5721.02.2020Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin dz. Nr 7, 12/14, 12/22, 12/17, 12/20; ul. Traugutta, 78-320 Połczyn-ZdrójBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami
5802.04.2020Inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciech Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnówdz. nr 138/6, 115/7, 139/14, 115/3, 138/1 obr. 0005, Połczyn – Zdrójbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR 11 dn
63 mm
5914.04.2020Tomasz Kolasińskidz. nr 115/128 – obr. 008 i  116, 15/1, 15/2, 15/4, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9 - obr. 005 w Świdwiniebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami
6029.04.2020Inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.dz. nr 198, obr. 0013 przy ul. Poznańskiej w Świdwiniebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 dn 63 mm
6129.04.2020Inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

dz. nr 446/17, obr. 0004 przy ul. Powstańców Warszawskich w Połczynie - Zdroju

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 dn 63 mm


6211.05.2020Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ; 33-100 Tarnówdz. Nr 213/1, 212/1, 214/17, 215/10, 216/61, 214/5, 215/5, 216/53 ŚwidwinBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia  z rur PE100 RC SDR11 dn 63mm
6319.06.2020r.DINO POLSKA S.A.dz. nr 108/93 obręb Redło, gm. Połczyn - Zdrójbudowa słupów krańcowych linii napowietrznej nN oraz zmiana kolidującego odcinka przęsła linii napowietrznej nN na linię kablową oraz demontaż kolidującego słupa nN
6404.08.2020Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ; 33-100 Tarnówdz. nr 115/128, 116, 15/1, 15/6, 15/7, 15/4 ul. Tęczowa ŚwidwinGazociąg N/C PE de110 z przyłączami gazu PE de63
6526.08.2020PSG Sp. Zo.o; ul. Połczyńska 55-57; 75-808 Koszalindz. nr 115/128, 115/101, 115/107, 115/117 Świdwingazociąg n//c de 110 z przyłączami gazu PE de63 ul. Jesienna
6623.09.2020r.Jan Dybzaul. Okrzei 3A/1, 78-320 Połczyn - Zdrójbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym
6728.09.2020Czesław Pyziakul. Szczecinecka 19A; 78-320 Połczyn-Zdrójzewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym
6828.09.2020Władysława Trelińska78-316 Brzeżno 22/1wewnętrzna instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym dz. nr 245/27 Brzeżno
6905.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. nr 80, 84/7, 84/13 - obręb Przybysław, gm.
Świdwin, Stary Przybysław
budowa gazociągu średniego ciśnienia - de 63PE100 wraz z dwoma przyłączami gazowymi średniego
7005.10.2020 Marcin Wortolec ul. Armii Krajowej 3/4, 78-300 Świdwinwykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym
7106.10.2020Maria RybarczykRąbino 18/1,
78-331 Rąbino
wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

7206.10.2020Łukasz SierputowiczKościuszki 8/4A, 78-300 Świdwinwykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

73.12.10.2020Roman Hermanul. Kazimierza Wielkiego 32 , 78-320 Połczyn-Zdrójwewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym dz. nr 78 i 79
74.12.10.2020Bogusław Drożdż ul. Solankowa 5B/1; 78-320 Połczyn-Zdrójwewnętrzna instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku nr 5B dz. nr 68/3
75.15.10.2020Helena Halecul. Mieszka I 2a; 78-320 Połczyn-Zdrójwewnętrzna instalacja gazowa w budynku jednorodzinnym w lokalu mieszkalnym  ul. Mieszka I 2a/1 w Połczynie-Zdroju dz. nr 106
7619.10.2020Polska Spółka Gazownictwa Sp z o.o., ul. W. Bandrowskiego1633-100 Tarnówbudowa gazociągu średniego ciśnienia  de 63PE100 wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia de 32PE100 Brzeżno dz. nr 219 i 19/1
7720.10.2020Włodzimierz PilarzŁężek 8/1; 78-320 Połczyn--Zdrójzewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym dz. nr 3/8 Łężek 8/1 gm. Połczyn-Zdrój
7820.10.2020Józef PyziakŁężek 8/2; 78-320 Połczyn-Zdrójzewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym dz. nr 3/9 Łężek 8/2 gm. Połczyn-Zdrój
7926.10.2020 Krystyna Maśkoul. Drawska
 23/1, 78-300 Świdwin
wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
w lokalu mieszkalnym
8026.10.2020Jan KozakReymonta 16/2,
 78-300 Świdwin
wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w
 lokalu mieszkalnym
8127.10.2020Beata Łepikul. Kościuszki
 8/4, 78-300 Świdwin
wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w
 lokalu mieszkalnym
8217.11.2020Roman Artyńskiul. Deszczowa 4/1 w Świdwiniedoprowadzenie gazu ziemnego do celów grzewczych i socjalnobytowych , wewnętrzna instalacja gazowa dz. nr 273
8309.11.2020 Jowita PacynaŚwidwin, ul.
Niedziałkowskiego
budowa odcinka sieci wodociągowej z hydrantemdz. nr 17/2, obręb 0012
8424.11.2020Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomościul. Grunwaldzka 3; 78-320 Połczyn-Zdrójwewnętrzna instalacja gazowa ul. Grunwaldzka 3 dz. nr 249 Połczyn-Zdrój
8525.11.2020Wspólnota Mieszkaniowa NieruchomościRedło 62; 78-320 Połczyn-Zdrójinstalacja gazowa dz. nr 108/62 Redło 62 gm. Połczyn-Zdrój
8625.11.2020Dominika Piskorz78-316 Brzeżno 22/4wewnętrzna instalacja gazowa dz. nr 245/27   Brzeżno 22/4