Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Zmiana wynika z błędnego zapisu Zamawiającego podając nazwę Zamówienia w ogłoszeniu o Zamówieniu oraz na 1szej stronie SIWZ. W z wiązku z tym Zamawiający publikuje Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający udostępnił również poprawiony SIWZ.

15.1 KBPobierz