Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

zapytanie ofertowe

63 KBPobierz

zał. nr 1 formularz oferty

37 KBPobierz

zał. nr 2 projekt umowy

51 KBPobierz

zał. nr 3 artykuły biurowe

32 KBPobierz

zał. nr 4 wykaz wykonanych dostaw

33 KBPobierz

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

33 KBPobierz