Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Informacja o wynikach postępowania

10.4 KBPobierz

zapytanie ofertowe

30 KBPobierz

Zał. nr 1 Formularz oferty

36 KBPobierz

Zał. nr 2 Projekt umowy

56 KBPobierz

Zał. nr 3 artykuły biurowe

23 KBPobierz

Zał. nr 4 tonery i tusze

23 KBPobierz

Zał. nr 5 wykaz wykonanych dostaw

33 KBPobierz